انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان براساس فصل سوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388/7/15 مجلس شوراي اسلامي، به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تشكيل و طبق قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرایی آن و مفاد اساسنامه مصوب فعاليت می نماید.
كليه فعاليت­هاي انجمن غيرسياسي، غيرانتفاعي، غيرتجاري و غيردولتي بوده که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت یافته است و براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد اساسنامه فعالیت می‌کند.
محدوده فعاليت انجمن، سراسر كشور مي ­باشد.

وظایف و اختیارات انجمن

1) سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌ لازم در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح ملی
2) ارايه نظرات به مسئولين و همکاري با دستگاه‌هاي ذيربط اجرايي در اجراي موثر مقررات و قوانين مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان
3) آموزش با تمركز بر تبيين حقوق مصرف‌كنندگان، استاندارد و كيفيت محصول به مصرف‌کنندگان از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي
4) برگزاري مصاحبه، همايش و تشکيل دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي براي ساير انجمن‌ها
5) همکاري با سازمان‌هاي بين المللي مرتبط
6) کمک به تشکيل انجمن‌هاي استاني و شهرستاني
7) ارائه طرح و لايحه در جهت حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان برای تصويب در دولت و مجلس شورای اسلامی
8) بررسي و مطالعات کاربردي به منظور شناخت انحصارها، تباني و راه‌هاي جلوگيري آن و اعمال و اجراي رقابتي شدن بيشتر بازارهاي کالا و خدمات
9) انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و شهرستانی و سازمان‌های دولتی ذیربط
10) انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز
11) تمهیدات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان و شهرستان
12) دريافت، ارجاع و پيگيري دعاوي و شکايات مصرف‌کنندگان به مراجع ذيربط درصورتیکه انجمن استان به دلیل محدودیت حوزه فعالیت، دعاوی مربوط را به انجمن ملی واگذار نماید و یا دعاویی که به تشخیص مرجع نظارتی در سطح ملی تشخیص داده شده و از انجمن ملی پیگیری می‌شود.
13) فعال‌سازی انجمنهای استانی و شهرستانی‌.
14) تعیین کمیته‌های تخصصی برای انجمن.
15) برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده.
16) حضور در جلسات مرتبط با حقوق مصرف‌کننده در سایر دستگاه‌ها.
17)سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه های اجرایی آن به انجمن محول گردیده است.