ششمین جشنواره ملی برند محبوب مصــرف کننــدگــان

ارتباط با دبیرخانه

آدرس دبیر خانه : خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به فاطمی، خیابان شهید مصیری، شماره 7
تلفن :88910029-88318320-88318389-88915752 فکس: 88902629-88865684