برندهای محبوب سال 1400 بر اساس نتایج نظرسنجی مردمی اعلام شد

در جشن پایانی هشتمین جشنواره برند محبوب ، از برندهای منتخب مردم تقدیر به عمل آمد
پس از یک دوره دوماهه نظرسنجی مردمی از میان برندهای حاضر در جشنواره برند محبوب، طی مراسمی با شکوه، برندهای محبوب مبتنی بر نتایج این نظرسنجی در سال 1400 معرفی شدند و از مدیران برندهای محبوب و جمعی از هواداران مردمی آنها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان، مراسم معرفی برندهای محبوب از نگاه مردم با حضور مقامات کشوری و مدیران برندهای محبوب و جمعی از هواداران مردمی آنها برگزار گردید. در این مراسم که در 17 مرداد ماه 1400، در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار شد، برندهای محبوب از نگاه مردم معرفی شدند. در این نظرسنجی گسترده ملی تعداد 1,018,943 رأی مردمی در بیش از 100 گروه کالا/خدمات از طرف مصرف کنندگان دریافت گردید. لذا بر اساس نتایج نظرسنجی، در هر گروه کالایی برندهای محبوب از نگاه مردم معرفی شدند

17 مرداد ماه 1400
|
آرشیو اخبار