تمدید زمان نظرسنجی برند محبوب سال 1401

بنا به درخواست برندها و تایید شورای سیاست گذاری نظرسنجی برند محبوب سال 1401 تا تاریخ 15 تیرماه تمدید شد.

به گزارش روبط عمومی جشنواره برند محبوب با درخواست تعدای از برندهای حاضر در نظرسنجی برند محبوب و ایجاد زمینه حضور گسترده تر مخاطبین در این نظرسنجی و نیز پیگیرهای صورت گرفته از طرف دبیرخانه جشنواره با تایید شورای سیاست گذاری زمان نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان سال 1401 تا پایان روز 15 تیرماه 1401 تمدید گردید.

26 خرداد 1401
|
آرشیو اخبار