ششمین جشنواره ملی برند محبوب مصــرف کننــدگــان

مهلت راي دهي برند محبوب در بستر روبيكا

به گزارش دبیرخانه جشنواره، ششمین دوره نظرسنجی برند محبوب تا ساعت 24 روز جمعه 15 شهریور در وب سایت جشنواره ادامه خواهد داشت.

به گزارش دبیرخانه جشنواره، ششمین دوره نظرسنجی برند محبوب تا ساعت 24 روز جمعه 15 شهریور در وب سایت جشنواره ادامه خواهد داشت. قابل ذکر است آرای ثبت شده در اپلیکیشن روبیکا تا تاریخ 13 شهریور در سایت اعمال و تجمیع گردیده است. همچنین با توجه به نزدیکی به اتمام مهلت نظرسنجی مردمی برند محبوب سال 98 و لزوم تجمیع آرای مردمی روبیکا در وب سایت جشنواره، نظرسنجی برند محبوب رأس ساعت 12ظهر روز جمعه 15 شهریور در اپلیکیشن روبیکا غیرفعال خواهد شد تا امکان تجمیع به موقع آرا در سایت فراهم گردد.

پنجشنبه 14 شهریور 1398
|
برچسب ها:
برچسب ها
آرشیو اخبار