تغییر زمان آغاز نظرسنجی برند محبوب 1401

نظرسنجی مردمی برند محبوب سال 1401 از تاریخ 5 اردیبهشت آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بنا به درخواست دبیرخانه جشنواره و تایید شورای سیاستگذاری زمان آغاز نظرشنجی به تاریخ 5 اردیبهشت تغییر کرد.

هادی اسدی رئیس کمیته اجرایی جشنواره با بیان این مطلب خاطر نشان کرد در جهت آماده سازی زیرساخت و بنا به درخواست برخی برندهای علاقمند جهت حضور در این نظرسنجی در گروههای مختلف با تایید شورای سیاستگذاری جشنواره، زمان شروع رسمی فرایند نظرسنجی سال 1401 از 5 اردیبهشت آغاز و تا تاریخ 31 خرداد ادامه خواهد داشت.

 

30 فروردین 1401
|
آرشیو اخبار