354791

Description: http://www.irantopbrands.org/elFinder/files/dr.nategh.jpg

دکتر محمد ناطق

رئیس شورای سیاستگذاری

Description: http://irantopbrands.org/elFinder/files/drmohammadian.jpg

دکتر محمود محمدیان

رئیس کمیته علمیجعفر اسدی

رئیس کمیته اجراییدکتر شهریار شفیعی

عضو کمیته علمی

دکتر بهنود الله وردی نیک

عضو کمیته علمی

 

نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1394 به پایان رسید

پس از چند ماه رقابت میان برندهای شرکت کننده در نظرسنجی در گروههای مختلف کالا/خدمات، این نظرسنجی در تاریخ 25 اسفند ماه به پایان رسید. لذا تجمیع آرای جمع آوری شده از طریق نظرسنجی پیامکی و اپلیکیشن ها، تا پایان روز 26 روز اسفند ماه طول کشید. لذا بر اساس تجمیع آرای مردمی، برندگان این نظرسنجی در طی مراسمی در پایان اردیبشهت ماه سال 1395 به عنوان برندهای محبوب سال معرفی خواهند شد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، در این نظرسنجی گسترده ملی آرای مردمی در 88 گروه کالا/خدمات از طرف مردم دریافت گردید. لذا بر اساس نتایج نظرسنجی، برندهایی که در هر گروه حائز بالاترین تعداد آرای مردمی شده باشند به عنوان محبوبترین برند گروه کالایی موردنظر معرفی گردیده و تندیس برند محبوب در گروه موردنظر را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این به منظور تقدیر از تلاش صنعتگران ایرانی، در گروههایی که یک برند خارجی به عنوان برند محبوب انتخاب شده باشد، به شرط حضور بیش از دو برند ایرانی، برند ایرانی حائز بالاترین آرا در میان برندهای ایرانی، به عنوان برند محبوب ایرانی معرفی خواهند گردید.

امید است توسعه فعالیتهای این جشنواره و همراهی برندهای مطرح و هواداران آنها، موجب توسعه مفاهیم مشتری مداری و توجه بیشتر به مصرف کنندگان را در جامعه فراهم آورد.


فناوران نواندیش ویژن فناوران نواندیش ویژن
  • در شرایط سخت اقتصادی، مردم به برندهایی گرایش پیدا می کنند که آنها را می شناسند، دوست دارند و به آنها اعتماد دارند.

  • وقتی شما به یک برند قوی می نگرید، در آن تعهد می بینید.

  • شما نمی توانید با گفتن اینکه چقدر ارزان هستید، برای خود برند بسازید. برند شما مربوط به این است که چقدر متمایز هستید.

  • برند، ایده یا مفهوم اختصاصی از شما در ذهن مشتریان است.